Devenez membre HT

La famille de PLEDGE XX

MMMMMMVotre chevalDescendant 1»
-
JULIA XX
v. BLANK XX
-
PRINCESS XX
v. HEROD XX
-
PUZZLE XX
v. MATCHEM XX
-
HORNBY LASS XX
v. BUZZARD XX
TRUFFLE XX
v. SORCERER XX
xx

MANGO XX
v. SORCERER XX
BERL-BRAND, xx

MOREL XX
v. SORCERER XX


-
WOODBINE XX
v. WOODPECKER XX
MINUET XX
v. WAXY XX

MUSICIAN XX
v. WORTHY XX
xx
-
PROMISE XX
v. SNAP XX
-
PRUNELLA XX
v. HIGHFLYER XX
-
TREDRILLE XX
v. WALTON XX
THE MOSLEM XX
v. SELIM XX
xx


-
PRUDENCE XX
v. WAXY XX
RHODOPE XX
v. SULTAN XX

RODERICK XX
v. RUBENS XX
xx

REBECCA XX
v. SOOTHSAYER XX

ROWENA XX
v. HAPHAZARD XX


-
PIQUET XX
v. SORCERER XX
LOO XX
v. WAXY XX


-
POPE JOAN XX
v. WAXY XX
TURQUOISE XX
v. SELIM XX

TURCOMAN XX
v. SELIM XX
xx

TRANCE XX
v. PHANTOM XX
xx

TRICTRAC XX
v. DICK ANDREWS XX


-
PAWN XX
v. TRUMPATOR XX
THEOREM XX
v. MERLIN XX
xx

PROBLEM XX
v. MERLIN XX

PIGMY XX
v. ELECTION XX

PARTISAN MARE XX
v. PARTISAN XX

PAWN JUNIOR XX
v. WAXY XX


-
PLEDGE XX
v. WAXY XX
MR LOWE XX
v. WALTON XX
xx

TIRESIAS XX
v. SOOTHSAYER XX
xx

WELBECK XX
v. SOOTHSAYER XX
xx


WAXY POPE XX
v. WAXY XX
xx

PIONEER XX
v. WHISKEY XX
xx

-
PARASOL XX
v. POT8O'S XX
PASTILLE XX
v. RUBENS XX

PARTISAN XX
v. WALTON XX
xx

PROMISE XX
v. WALTON XX


-
PENELOPE XX
v. TRUMPATOR XX
WAMBA XX
v. MERLIN XX
xx

WALTZ XX
v. ELECTION XX

WHIZGIG XX
v. RUBENS XX

WILDFIRE XX
v. WAXY XX
MECKL

WATERLOO XX
v. WALTON XX
xx

WHISKER XX
v. WAXY XX
xx

WIRE XX
v. WAXY XX

WILFUL XX
v. WAXY XX

WOFUL XX
v. WAXY XX
xx

WEB XX
v. WAXY XX

WHALEBONE XX
v. WAXY XX
xx-
PEPPERMINT XX
v. HIGHFLYER XX
-
ZEPHYR XX
v. CORIANDER XX
LOYALTY XX
v. RUBENS XX


-
TRUMPATOR MARE XX
v. TRUMPATOR XX
MEDORA XX
v. SWORDSMAN XX

PENELOPE XX
v. SWORDSMAN XXPRIZEFIGHTER XX
v. FLORIZEL XX
xxTATLER XX
v. BLANK XX
xx

SPECTATOR XX
v. CRAB XX
xx

-
NAYLOR XX
v. CADE XX
-
FIRETAIL XX
v. ECLIPSE XX
-
ABIGAIL XX
v. WOODPECKER XX
ST GEORGE MARE XX
v. ST GEORGE XX

ZODIAC XX
v. ST GEORGE XX
xx
CENTINEL XX
v. BLANK XX
xx

CONTEST XX
v. BLANK XX
xx

BLANK MARE XX
v. CADE XX


Snow
Snow
Snow
Snow